Dani otvorenih prozora FER-a

Are You Human? Detecting Bots on Twitter Using BERT

Are You Human? Detecting Bots on Twitter Using BERT

Autori: David Dukić, Dominik Keča, Dominik Stipić

Znanstveni rad “Are You Human? Detecting Bots on Twitter Using BERT” nastao je akademske godine 2019./2020. na predmetu “Analiza i pretraživanje teksta” u sklopu projekta na predmetu.

Područje rada kojim se članak bavi je obrada prirodnog jezika (natural language processing). Rezultat rada je model strojnog učenja (machine learning model) koji na temelju objave s Twitter-a predviđa je li ju napisao bot ili čovjek (bot detection).

Također, dodatni doprinos rada je model strojnog učenja koji na temelju objave s Twitter-a predviđa spol autora (gender prediction). Osim navedenog, rad donosi i usporedbu modela plitkog i dubokog učenja te detaljnu eksplorativnu analizu objava koje pišu botovi i ljudi kroz analizu teksta, emotikona, poveznica i ostalih indikatora koji se mogu naći u objavama na Twitter-u.

Na temelju dostignuća iz članka izrađena je interaktivna desktop aplikacija koja omogućuje predviđanje u stvarnom vremenu. Moguće je jednostavno kopirati tekst objave s Twittera, zalijepiti ga u odgovarajući tekstualni okvir i obaviti predviđanje. Može se predviđati je li objava napisana od strane bota ili čovjeka te je li spol autora muški ili ženski. Sve se to radi jednostavnim klikom na određeni gumb, a previđanje traje manje od sekunde. Osim navedenog, ispisuju se i pripadne vjerojatnosti u postocima koje označavaju koliko je model siguran u svoje predikcije.

U gornjem videosadržaju možete pogledati detalje. Sve što vas zanima, a niste mogli pronaći na ovoj stranici pitajte autora. Ovaj rad bit će predstavljen uživo u sljedećim terminima:

  • četvrtak, 19. studenoga 2020., 11.30 – 12.30 sati
  • četvrtak, 19. studenoga 2020., 13.30 – 14.30 sati
  • petak, 20. studenoga 2020., 14.00 – 15.00 sati
  • petak, 20. studenoga 2020., 16.00 – 17.00 sati
  • subota, 21. studenoga 2020., 10.00 – 10.30 sati
  • subota, 21. studenoga 2020., 11.30 – 12.00 sati

Pridružite se događajima predstavljanja rada putem poveznica koje možete pronaći u našem programu. Pitajte sve što vas zanima.

Galerija slika

decor