Dani otvorenih prozora FER-a

Studijski programi i upisi

Studijski programi

Nakon završene srednje škole, maturanti na FER-u upisuju preddiplomske studijske programe: Elektrotehnika i informacijska tehnologija te Računarstvo. Ovim je programima prva godina zajednička i tek nakon prve godine studenti biraju studijski program koji žele upisati. Više informacija o ovim programima možete pročitati ovdje.

FER s Fakultetom strojarstva i brodogradnje izvodi i dislocirani studijski program Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku.

Nakon preddiplomskog studija koji traje tri godine, studenti mogu upisati diplomski studijski program koji traje dvije godine. Na FER-u nudimo tri diplomska studijska programa.

Od akademske godine 2021./2022. FER počinje s izvođenjem preddiplomskih studijskih programa Electrical Engineering and Information Technology i Computing na engleskom jeziku. Ovi studijski programi jednaki su postojećim studijskim programima na hrvatskom jeziku. Ovi programi nudit će se na komercijalnoj osnovi.

Karakteristike naših studijskih programa:

 • moderni i prate svjetske trendove
 • naglasak na razumijevanju, ne na pamćenju činjenica
 • projektno i problemski orijentirano učenje
 • stvaranje zdravih temelja za daljnji razvoj
 • poticanje prilagodljivosti, kreativnosti i inovativnosti
 • osposobljavanje za zanimanja za koja danas niti ne slutimo da će postojati
 • našim inženjerima nude se izvrsne mogućnosti zapošljavanja na globalnoj razini

Preddiplomski studijski programi

Elektrotehnika i informacijska tehnologija

S korijenima u prirodnim znanostima, elektrotehnika uključuje znanja potrebna za kreativnu inženjersku djelatnost. Informacijska tehnologija, koja uključuje računala, računalne mreže i komunikacijske sustave, danas ima bitni utjecaj na elektrotehniku.

Struktura studijskog programa prikazana je ovdje.

Računarstvo

Računarstvo obuhvaća teoriju, metode analize i sinteze, projektiranje i konstrukciju, primjenu i djelovanje računalskih sustava.

Struktura studijskog programa prikazana je ovdje.

Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku

Studij se zasniva na podlogama iz prirodoslovlja, elektrotehnike i strojarstva te proširenim znanjima iz zaštite okoliša, utjecaja na klimu te ekonomskih i pravnih aspekta modernih energetskih tehnologija. Studij je smješten u Šibeniku, a zajedničkim ga snagama izvode dva najbolja tehnička fakulteta u Hrvatskoj  FER i FSB.

Struktura studijskog programa prikazana je ovdje.

Diplomski studijski programi

Diplomski studij organizira se kroz tri studijska programa i traje dvije godine. Ukupna upisna kvota je 600 studenata, a diplomski studij svake godine završi oko 450 studenata.

Diplomski studiji prema novome programu kreću s izvođenjem od akademske godine 2021./2022. Tako će prvi studenti koji su upisali preddiplomske studijske programe po tzv. programu FER3 upisati i odgovarajuće diplomske studijske programe.

Navedeni studijski programi nude po nekoliko profila. Više o njima možete pronaći u nastavku.

Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Diplomski studijski program Elektrotehnika i informacijska tehnologija omogućava stjecanje kompetencija za rješavanje složenih inženjerskih problema, za projektiranje složenih sustava, vođenje tima, te za istraživanje i razvoj u pet profila:

Informacijska i komunikacijska tehnologija

Informacijska i komunikacijska tehnologija omogućuje prijenos i uporabu svih vrsta informacija i predstavlja najprodorniju generičku tehnologiju današnjice. Ovaj studijski program omogućava stjecanje kompetencija u tri profila:

Računarstvo

Ovaj diplomski studijski program omogućava stjecanje kompetencija za rješavanje složenih inženjerskih problema, za projektiranje složenih sustava, vođenje tima, te za istraživanje i razvoj u tri profila:

Uvjeti upisa

Nužan uvjet za upis preddiplomskog studijskog programa je polaganje državne mature. Pod položenom državnom maturom smatraju se položeni obvezni predmeti državne mature i to:

 • hrvatski jezik na osnovnoj razini,
 • matematika na višoj razini,
 • fizika i
 • strani jezik na osnovnoj razini.

Učenici mogu polagati hrvatski i strani jezik i na višoj razini, ali će im se uspjeh na obje razine podjednako bodovati.

Bodovi

Pristupnici na razredbenom postupku FER-a stječu bodove:

 • na temelju postignutog uspjeha u srednjoj školi,
 • na temelju rezultata na ispitima državne mature.

 

U razredbenom postupku može se postići najviše 1000 bodova. Pojedini dijelovi postupka pritom donose:

 • postignuti uspjeh u srednjoj školi najviše 400 bodova;
 • rezultati ispita državne mature najviše 600 bodova.

 

Uspjeh u srednjoj školi bodovat će se na sljedeći način:

 1. prosjek ocjena 1. razreda najviše 80 bodova,
 2. prosjek ocjena 2. razreda najviše 80 bodova,
 3. prosjek ocjena 3. razreda najviše 80 bodova,
 4. prosjek ocjena 4. razreda najviše 80 bodova,
 5. prosjek ocjena obveznih predmeta Državne mature najviše 80 bodova pri čemu se podjednako vrednuju ocjene hrvatskog i stranog jezika na osnovnoj i višoj razini.

 

Više detalja kao i informacije o drugim mogućnostima upisa pronađite ovdje.

O uvjetima upisa na Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku pronađite ovdje.

Studiranje na FER-u u brojkama

Neke od brojki koje bi vas mogle zanimati vezane uz uspješnost studenata posljednjih nekoliko godina…

Završavanje preddiplomskih studija
86%
Završavanje preddiplomskih studija u 3 godine
54%
Završavanje diplomskih studija
87%
Završavanje diplomskih studija u 2 godine
65%