EKG i EMG pojačalo

Autori: Matea Čunović, Matea Vnučec, Tin Vranaričić

Upotreba biomedicinske instrumentacije u otkrivanju potencijalnih komplikacija u radu ljudskog organizma u velikom je porastu, a primjer su toga upravo uređaji za mjerenje EKG i EMG signala. EKG ili elektrokardiograf grafički je zapis električnog potencijala srca. Sastoji se od P vala, QRS kompleksa i T vala, a sva tri dijela zajedno čine prikaz jednog otkucaja srca. S druge pak strane, EMG tj. elektromiograf grafički je zapis aktivnosti poprečno-prugastih mišića.

U ovom radu izrađena su pojačala za mjerenje EKG i EMG signala. Oba se sklopa sastoje od tri karakteristična dijela, a to su: instrumentacijsko pojačalo, antialiasing pojačalo s Besselovim filtrom i pogon desne noge. Svaki od ova tri dijela pridonose pojačavanju željenih signala (signal srca i signal mišića) i potiskivanju signala smetnji. Kod sklopa za mjerenje EKG-a ti su dijelovi izvedeni odvojeno na tri tiskane pločice, dok su kod sklopa za mjerenje EMG-a izvedeni integrirano na jednoj tiskanoj pločici, što omogućava usporedbu prednosti i mana pojedine izvedbe. Oba sklopa mjere signale ispitanika i šalju ih na računalo gdje se grafički prikazuju. Na računalu se izmjereni signali mogu dodatno obraditi i ukloniti prisutne smetnje.

U gornjem videosadržaju možete pogledati detalje, a sve što vas zanima, a niste mogli pronaći na ovoj stranici pitajte autore tijekom trajanja Smotre.

O autorima

Matea Čunović

 • Uloga na radu: projektiranje i izrada sustava za prikupljanje EMG potencijala i obrada signala
 • Godina studija i smjer: 1. godina diplomskog studija, smjer Elektroničko i računalno inženjerstvo
 • Područje interesa: biomedicinska elektronika i ugradbeni sustavi
 • Završena srednja škola i godina maturiranja: X. gimnazija “Ivan Supek”, Zagreb

Matea Vnučec

 • Uloga na radu: projektiranje i izrada tiskane pločice instrumentacijskog pojačala i obrada dobivenog signala
 • Godina studija i smjer: 1. godina diplomskog studija, smjer Elektroničko i računalno inženjerstvo, preddiplomski studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija završen 2023.
 • Područje interesa: obrada signala i primjena elektrotehnike u medicini
 • Završena srednja škola i godina maturiranja: Prva gimnazija Varaždin, maturirala 2020.

Tin Vranaričić

 • Uloga na radu: Akvizicijski sustav i antialiasing pojačalo s Besselovim filtrom
 • Godina studija i smjer: 1. godina diplomskog studija, smjer Elektroničko i računalno inženjerstvo
 • Područje interesa: obrada signala, ugradbeni sustavi i mikroupravljači
 • Završena srednja škola i godina maturiranja: Tehnička škola Ruđer Bošković, maturirao 2020. godine

Galerija slika